Transformační setkání pro ženy

Ženská mystéria 

  Energetická a emoční očista dělohy...
propojení s ní, se svým ženstvím a sama se sebou

S dělohou se jako ženy narodíme... Je důležitou součástí našeho těla... A přece o ní tak málo víme a jsme s ní tak málo spojené...

V této oblasti pak nosíme staré záznamy... Stav našich ženských orgánů nám odráží stav našeho vnitřního světa.

Děloha v sobě nese mnoho záznamů z našich životů 

Pokud je v děloze příliš zablokované energie v podobě nezpracovaných emocí a bolestivých zážitků, může se to začít projevovat bolestmi a nepříjemnými pocity v této oblasti... nespokojeností a nedostatkem radosti ze života, ale také různými fyzickými projevy jako jsou cysty nebo myomy.

Je běžné, že se staráme o hygienu našeho těla zvenku. Stejně tak se staráme o očistu těla uvnitř pomocí půstů, detoxikace a pod. Druhá rovina vnitřní očisty je na nehmotné úrovni. A právě té se budeme věnovat na společném setkání.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Během setkání nahlédnete vnitřním zrakem do svého těla a do své dělohy a dalších ženských orgánů, propojíte se s nimi a zjistíte, co v sobě nosíte a skrýváte.
Zároveň budete mít možnost to transformovat...
 
propustit ze svého těla a života to, co vám již neslouží... 

Naše lůno je skryté a hluboké...
Nese i to, co již můžeme propustit...

Staré vzpomínky, bolesti, křivdy, ublížení...
Pocity studu, nedostatečnosti, psychického nebo fyzického zneužití...
Bolest ze ztráty ne/narozených dětí nebo blízkých...
Komplikovaný vztah k ženám, k ženství, k sobě...
Vzpomínky a stopy bývalých partnerství a vztahů...
a mnoho dalšího... 

Společně začneme odkrývat a uzdravovat tyto vrstvy a dostaneš návod jak sama pokračovat dál... 

...odvíjely se mi při rituálu a v meditacích velmi rozsáhlé obrazy lidí a situací, které mě často až překvapili kde se berou, protože léta na těchto věcech pracuji, ale takový záběr jako při Rituálu dělohy jsem zatím nikdy nevnímala...
Martina
Pomohlo mi to v citlivějším a hlubším napojení na sebe samu, přineslo podporu a potřebnou změnu...
Tereza

Během pobytu se otevřeme ženské cestě, hlubšímu spojení s naším ženstvím, dělohou, samy se sebou, se svou intuicí a s přírodou...

...prohloubíme spojení s dělohou a započneme její energetickou a emoční očistu od toho, co vám brání žít váš život v radosti a spokojenosti... 

.... zvědomíme a propustíme, co vás tíží (ať už o tom víte nebo ne): staré nefunkční vzorce a programy, pocity a prožitky z vašeho života nebo z životů vašich předků... 

...dostanete návod jak v očistě i nadále pokračovat, aby se vaše děloha mohla čistit, posilovat a prohlubovalo se vaše spojení s ní...

...vše propojíme s moudrostí Země, spojením s ní a s její podporou... 

Po očistě naplníme nově vzniklý prostor novým poznáním, pochopením, teplem a světlem...

... cítím v sobě vnitřní klid... tenhle týden jsem poprvé od obřadu menstruovala... s první očistou přišel velký příval emocí... a pak znovu vnitřní klid a velká vděčnost za celý ten proces i směrem k sobě, že si to dovoluji. Menstruace byla silnější... a uvědomovala jsem si, že toho odchází mnohem víc...
Katka
Jsem naplněná vděčností a soucitem a vnímám svůj život ještě krásnější než dřív. Ne takovou tou euforickou formou, kterou zažíváme s novými lidmi, s novými věcmi, s novými zážitky, s novými informacemi. Ale formou plného pochopení toho, co se mi kdy dostalo a dostává a kolik toho je přede mnou.
Martina

Co vás čeká:

Obřady a rituály

Práce v posvátném prostoru, kde se ukazuje vše, co není v jednotě a v souladu... a kde je zároveň podpora toto proměnit.

Šamanské cesty a meditace

Cesty do nevšední reality, abyste uviděly a poznaly, co je běžnému zraku skryté. (Není třeba žádná předchozí zkušenost.)

Spolupráce s přírodou

Budeme naslouchat přírodě, rostlinám, stromům, našim průvodcům a jejich vedení... prohlubovat propojení a spolupráci s nimi.

Očista

Energetická a emoční očista. Rozpoznání a rozpuštění starých přesvědčení, bolestí a nefunkčních vzorců (vlastních i rodových).

Vše probíhá v jemnosti...
a zároveň v síle a v hloubce...

Včerejší obřad byl pro mě v mnohém velkým přínosem a opravdu jsem si ho užila.
Zuzana
Při posledním obřadu se mi po celém těle rozlévalo nádherné teplo, cítím to ještě dnes...
Zlata

Pro koho je setkání vhodné:

  • Všechny ženy (pokud jste těhotná, kontaktujte mne a probereme možnost vaší účasti)
  • Ženy v reprodukčním věku - tedy s menstruací i pro ženy, které prošly menopauzou
  • Ženy po hysterektomii nebo částečném odebrání některého z ženských orgánů. Pracuje se s energetickým centrem, které je v těle stále přítomné i bez fyzického orgánu, a s emočními vrstvami, které jsou v tomto energetickém poli. Máte tak možnost začít očišťovat příčiny, které na energetické úrovni k tomuto zákroku vedly
  • Ženy, které mají pocit, že ztratily chuť do života a radost ze života
  • Ženy, které chtějí rozvíjet své ženství a lépe ho pochopit...
  • Ženy, které hledají cestu k naplňujícímu životu a tvoření
Obřad dělohy byl pro mě hodně inspirující a pomohl mi naladit se na naší ženskou rodovou linii...
Štěpánka
Cítím se po obřadu naprosto skvěle...
Petra

Kdo vás bude provázet:

Jmenuji se Daniela Tayen Smutná.

Provázím ženy na cestě ke spojení se Zemí a samy se sebou... 

Učila jsem se z mnoha tradic z různých koutů světa. Nyní vše propojuji a přináším do kurzů a ženských kruhů, kde vytvářím bezpečný prostor pro ženy, aby mohly zkoumat a objevat svůj vnitřní svět.

Za jemného, laskavého a zároveň pevného vedení ženy prochází vnitřní proměnou... objevují a přijímají své dary, odkládají starou a nepotřebnou zátěž a vzorce a prohlubují své spojení se Zemí.

Mými kruhy, kurzy a programy v online prostoru a v osobních setkáních v kruzích prošly stovky žen. 

Tayen a její vedení po šamanských stezkách je zajímavé, hluboké, dobrodružné a dovede vás k vám samým.
Hanka
Tayen díky za Tvé osobní, laskavé a moudré vedení.
Irena

Místo a čas 

13. - 16. dubna 2023, Stodola Jamky, Leletice

integrační online setkání na Zoomu 26. 4. v 18.30 hodin. (Je možné shlédnout ze záznamu.)

Začátek:
Ve čtvrtek od 18 hodin registrace a ubytování. V 19 hodin večeře. Začátek programu ve 20 hodin.

Ukončení:
Ukončení programu v neděli ve 13.30 hodin. Ve 14 hodin oběd. Poté odjezd z areálu.

Malá skupina žen

Počet účastnic je omezený. 
Vzniká tak možnost pro indiviuálnější přístup a péči.

Cena 

Skládá se ze 2 částí: provázení + ubytování a strava

Doporučená cena za provázení je 3500 - 5600 Kč.

Setkání je výměna. Vytvářím prostor, pro vnitřní proměnu, ze kterého si něco odneseš. To, co dáváš zpět odráží hodnotu, kterou vnímáš, že si odnášíš.  

Součástí registrace je platba zálohy 2000 Kč. Doplatek je v hotovosti na místě.

Cena za stravu a ubytování je 3 500 Kč. Platí se v hotovosti na místě.

Strava je ve formě vegetariánské plné penze. Ubytování je v citlivě zrekonsturované Stodole Jamky cca 80km jihozápadně od Prahy. Více info najdete zde. Před seminářem bude možnost domluvit si spolujízdu.

Podrobné informace (co sebou, jak se na místo dostanete atd.) vám přijde emailem asi týden před setkáním.

Energie jara nás zve ke znovu-zrození a rozkvětu...