On-line kurz pro ženy

Volání  Země

Jak vyslyšet volání a rozvíjet spojení a komunikaci se Zemí

  • Trávíte rády čas v přírodě a chtěly byste jí, stromům, kamenům, vodě a dalším bytostem lépe rozumět?
  • Intuitivně rozvíjíte spojení se Zemí, hovoříte s ní a jejími bytostmi, ale nejste si jistá jak dál?
  • Toužíte po porozumění sama sobě, chcete rozvíjet svou ženskost, vnitřní moudrost a stabilitu a mít přístup k vyššímu vedení?

Rozviňte vnímání Země, stromů, rostlin, kamenů, vody, přírodních bytostí i sama sebe.

 

Získejte základy pro porozumění a vnímání a tím jistotu a důvěru v přírodu, v sebe sama a své cítění.

 

Objevte nový pocit vnitřního naplnění, výživy a celistvosti, který vychází ze spojení ženy a Země. 

 

A přineste to vše do praktického života a využívejte to v každodenních setkáních s přírodou.

 

K Zemi jsem měla blízko celý život, i když se intenzivní spojení z dětství částečně vytratilo.

Po narození mých dětí se ve mně znovu probudilo volání po čemsi hlubším... hledala jsem v tradicích z celého světa - v taoismu a feng-šuej, v šamanismu, v mysterijní škole kněžek i u druidů...  učila jsem se od těch nejlepších z nejlepších... a přesto mi stále něco chybělo...

To něco jsem nenašla venku, ale uvnitř sebe skrze spojení s přírodou... skrze naslouchání Zemi, vodě, přírodním bytostem, kamenům, rostlinám a stromům... díky procházkám v přírodě a hlubokému spojení s ní a jejími bytostmi jsem začala cítit vnitřní úplnost, naplněnost a celistvost... 

S prohlubujícím se spojením a důvěrou, začala vznikat spolupráce ve které tvořím na podněty od mých nových přátel a spojenců... takové tvoření má často hlubší smysl, význam a dosah než bychom vymyslely z naší lidské mysli...

Silová zvířata z Dolního Světa mě pobídla, abych s nimi natočila šamanské meditační cesty. V celém procesu tvoření mě také podporovala a dnes už tyto transformační meditace mění životy desítkám lidí.

S vedením a s podporou Země a dalších bytostí jsem vytvořila a budu provázet tento kurz, kde chci ukázat i vám, jak žít a tvořit v souladu se Zemí a s jejími bytostmi... jak se vzájemně podporovat a vyživovat... jak vyslyšet vnitřní volání a touhu po spojení se Zemí, které my ženy někde hluboko v sobě cítíme...

Do přírody s důvěrou a s porozuměním

Pochopíte, co znamená "vztah se Zemí" a jak ho tvořit, aby byl oboustranně respektující, podporující a vyživující a byl prospěšný pro vás i pro Zemi. Dozvíte se koho můžete v přírodě vnímat a jak na to. Jaké jsou způsoby komunikace a vnímání, který je ten váš a jak ho rozvíjet. A jak to vše využívat a aplikovat do praktického života a každodenních setkání s přírodou.

Staří dobří známí jak je neznáte

Dozvíte se jak to je s přírodními bytostmi. Jsou jen v pohádkách nebo opravdu existují? Proč tu jsou a jaký je jejich život a příběh. Jak s nimi navázat vztah a komunikaci.

O vodě

Voda z jiného pohledu, jak jí vnímat a jak jí naslouchat? Proč nás nyní tolik volá a potřebujeme s ní být ve spojení? A jak na to? Jaká je historie našeho vztahu s živly a jak nás to ovlivňuje v dnešní době...

Kurz jsem vytvořila pro ženy, které vnímají a chtějí vyslyšet touhu a volání po spojení se Zemí a chtějí s ní a s jejími bytostmi vytvářet a prohlubovat vztah a porozumění. 

Čekají vás nová poznání a uvědomění, trocha "teorie", která vám dá nové a pevné základy. A také podněty a inspirace pro zkoumání, prohlubování a objevování toho vašeho jedinečného spojení se Zemí.

Vše pak můžete použít v běžném životě - ať už pěstujete a používáte bylinky nebo vykuřovadla či chodíte rádi na procházky do přírody a chcete vědět jak se k ní chovat ohleduplně.

Pojďme společně poznávat Zemi i sebe

Jmenuji se Daniela Tayen Smutná a budu vás provázet kurzem Volání Země.

Svoje znalosti čerpám ze studia různých tradic spojených s moudrostí Země. Učila jsem se od mnoha šamanů a moudrých žen. Učila jsem se v Nadaci pro šamanská studia Michaela Harnera, od Sandry Ingerman, Alberta Villolda a Marcely Lobos, od Malé Babičky Kieshi Crowther, Illariona Merculieffa, Malidomi Somé a mnoha dalších. Inspiraci jsem čerpala v mysterijní škole kněžek Awakening Avalon pod vedením Holly Hamilton. Jsem členkou a studentkou britského Řádu Bardů, Ovatů a Druidů. Mnoho let jsem trávila studiem taoismu a feng-šuej jako cesty porozumění energiím Země. 

Naslouchám a učím se od samotné Země, vody a dalších bytostí a s jejich pomocí a podporou jsem vytvořila tento kurz, kde chci ukázat i vám, jak žít a tvořit v souladu a vzájemné podpoře se Zemí.

Těším se na vás a naší společnou cestu! 🙂

 Copyright © 2020 Daniela Smutná 

Zásady ochrany osobních údajů