·································

Vztah k místu

·································

Místo, kde žijeme výrazně ovlivňuje naše životy. A ovlivňování proudí oběma směry - my máme vliv na místo, měníme ho, utváříme a proměňujeme. A místo a jeho kvality mají vliv na nás.

Každé místo - pozemek, zahrada, dům i byt - nese určité kvality a také odráží vliv širšího okolí a zasazení v krajině přírody či města a nese také vliv minulých majitelů a událostí, které v místě proběhly.

A zároveň se to vše odráží ve vašem životě. Co vám místo ukazuje, co ve vás vyvolává? V jaké fázi života jste, co máte za sebou, z čeho ve vašem životě vycházíte a co tvoříte a chcete tvořit do budoucna?  Je velmi přínosné do toho plynutí života jemně přinést mužský aspekt struktury a ujasnit si odpovědi na tyto otázky. 

V případě koupi pozemku a stavby či přestavby domu se to vše odráží také ve vztahu partnerů či manželů. Vynořují se s větší silou témata, která do té doby nebyla vidět, mohla vypadat nenápadně a nebo byla dlouhodobě přehlížená...

A tak je témat spojených s místem mnoho... Odráží se v nich místo samotné i celý váš život.

Ráda vás tím vším provedu a rozpleteme spolu klubko energií místa i vašich, tak abyste porozumněli tomu, co se ve vašem životě děje a odehrává a dostali jste hlubší vhledy na váš život i místo, kde žijete.

Společně očistíme a zharmonizujeme vše, co se vynoří a bude žádat o pozornost. Propojím vás s místem, abyste společně byli v harmonii a místo, kde žijete tak mělo příznivý vliv na váš život a na život vaší rodiny a vy jste zase měli příznivý vliv zpět na místo samotné a žili jste ve vzájemné úctě a respektu.

Energie, kterou do místa vkládáte a kterou k němu vyzařujete, se k vám zase vrací...

Jakými situacemi vás mohu provést:

 • Koupě pozemku
  Uctění a harmonizace místa, vaše propojení s ním. Ujasnění si a vytvoření záměru, co chcete na místě tvořit, jak chcete žít. Propojení tohoto záměru s vámi a místem.
 • Koupě domu či jiné stavby
  Uctění místa, jeho očista (pokud je potřeba). Zjištění vašich potřeb i potřeb domu. Propojení vás s duchem a srdcem domu, s pozemkem a s okolím.
 • Začátek stavby nebo rekonstrukce domu
  Uctění a harmonizace místa, vaše propojení s ním. Kde jste v životě, co nového chcete tvořit, co starého je potřeba odložit a již sebou do nového místa nepřinášet. Ujasnění záměru a propojení záměru s vámi a místem.
 • Ukončení stavby nebo rekonstrukce (chystáte se nastěhovat)
  Uctění místa. Kde jste v životě a jaká nová fáze začíná. Co potřebujete a jak chcete žít. Uctění všeho, co bylo a práce spojené se stavbou místa. Propojení s duchem a srdcem domu.
 • Založení zahrady
  Uctění místa a jeho bytostí. Jakou zahradu chcete vytvořit, co potřebujete, po jakém místě toužíte, k čemu by mělo sloužit. Potřeby místa. Propojení s místem a jeho bytostmi.
 • Prohloubení vztahu s místem, kde žijete nebo pracujete
  Uctění a harmonizace místa. Vaše potřeby a potřeby místa. Jak místu naslouchat a vytvářet s ním harmonický a oboustranný vztah. Propojení s místem, srdcem a duchem domu.
 • Opouštění starého místa
  Uctění místa a poděkování za vše, co přineslo. Ujasnění, co končí a co nového začíná. Rozloučení se se starým v životě a s místem. Otevření se novému.

Co chcete vytvořit v místě, kde žijete nebo budete žít? Kam chcete v životě směřovat? A v jaké situaci v životě jste nyní? Co potřebujete vy a co potřebuje místo samotné? Co vám ukazuje? Co potřebuje od vás a co vy očekáváte od něj?

Společně se podíváme na tyto i další otázky, které se vynoří a budeme na ně hledat odpovědi. 

Provedu vás harmonizací místa a propojíme ho s vámi a vaším životem, tak aby se vám v místě dobře žilo a mělo příznivý vliv na vás, váš život a život vaší rodiny. A aby jste vy zase měli příznivý vliv na místo samotné.

Místo vám mnohé dává a vy si od něj berete (ať už o tom víte nebo ne). Ukážu vám, jak místo uctít a vytvářet s ním rovnocenný vztah, kde i vy dáváte zpět a s místem tak žijete ve vzájemné harmonii, úctě, respektu a ve zájemném respektování svých potřeb.

Jak pracuji

Pro práci s místem používám jedinečnou kombinaci znalostí a umění feng-šuej, šamanismu, keltské moudrosti Země a znalosti lidské psychiky, plynutí a zákonistostí vývoje lidského života a duše.

Pracuji s místem i s vámi. Zjišťuji potřeby místa, provedu očistu, pokud je to potřeba a harmonizaci. Vzájemně vás propojím.

Naslouchám i vám a vašim potřebám. Očistíme, ujasníme a zharmonizujeme, co se vynořuje a ukazuje ve vašem životě v souvislosti s místem. Vytvoříme záměr do budoucna, kam chcete v místě směřovat, co zde chcete tvořit. A vás a místo s tímto záměrem propojíme.

Cena 

Nezávazné setkání a konzultace: 600,- Kč. (V případě pokračování spolupráce je vám tato částka odečtena z ceny dalšího setkání.)

Následují 2 setkání:

1. setkání: Zjišťuji vaše potřeby a potřeby místa. Harmonizace a očista. Práce s vámi i s místem. 

2. setkání: Uctění místa. Propojení mezi vámi a místem. Vyslání záměru pro váš život v daném místě/domě. K tomuto setkání je možné přizvat vaše děti, rodinu, blízké přátele i lidi, kteří se podíleli nebo budou podílet na stavbě či rekonstrukci domu - architekt, projektant, stavbyvedoucí, stavební dozor, zahradní architekt a pod. Můžete spojit s následnou oslavou a pohoštěním (záleží na vás, vytváříte už sami). 

Cena: 6000 Kč
Cena dojezdu k vám:
7 Kč/km.

Dojedu za vámi kamkoliv ve Středočeském kraji, na Plzeňsko, Písecko, Táborsko nebo ČeskoBudějovicko. (Pokud žijete jinde a máte zájem o spolupráci, kontaktujte mne.)