····················

Články 

····················

Ženské přechodové rituály – rituály ženské krve

V životě procházíme mnoha přechodovými fázemi a změnami… když v rámci vzdělávání pokračujeme různými stupni školy, když změníme zaměstnání nebo pozici v práci, přestěhujeme se… a nebo když procházíme různými změnami v rodinném systému jako je svatba či rozchod a nebo smrt někoho z blízkých. Vždy jde o momenty, které promění náš život – něco skončí a něco nového přichází… Specifické místo v životě ženy...

Moudrost stromů a rostlin

Stromy a rostliny nesou mnoho moudrosti, kterou nám mohou předat. Jsou na Zemi delší dobu než lidé. Mají za sebou delší časový úsek vývoje během něhož jednotlivé druhy získaly rozmanité zkušenosti. Každý druh si našel své místo a má určité potřeby a zároveň specifické vlastnosti a schopnosti, které mu život umožňují. I proto se z jejich života můžeme tolik naučit a dokážou nám mnoho...

Jak rozvíjet intuici

Intuici máme všichni... může nás vést při malých i velkých rozhodnutích, v každodenním životě, práci i vztazích... Ale jak se naučit jí důvěřovat? Jak se naučit jí vnímat, posílit jí a začít jí důvěřovat?

Moudrost Silových Zvířat

Silová zvířata jsou bytosti či archetypální síly z Dolního Světa. Jsou to nápomocné bytosti, které nám mohou být rádci, průvodci a učiteli. Z pohledu šamanismu my lidé žijeme ve Středním Světě. V Horním Světě žijí bytosti a učitelé, kteří mají lidskou podobu. V Dolním Světě mají bytosti zvířecí podobu. Naše představy o silových zvířatech jsou často velmi zkreslené. Často vnímáme zvířata jako hodná nebo...

Země je špinavá….!???

Pamatujete si to? Kolikrát jste tohle už v životě slyšeli? (A nebo kolikrát už jste to sami řekli svým dětem?) Že Země je špinavá… ať si nesedáte na Zem, protože budete špinaví… že si musíte dobře umýt ruce, protože je máte špinavé od hlíny nebo bahna… a nedej bože, jestli máte hlínu za nehty… 😮 S každou další takovou...

Obřady a rituály jsou důležitým spojením s naší duší a s posvátným v nás

Slovo rituál může pro mnohé znít trochu tajemně, možná až temně… Slovo obřad je na tom možná o něco lépe. (O rozdílech mezi rituálem a obřadem jsem psala v článku Jaký je rozdíl mezi rituálem a obřadem?)  Ale co vlastně jsou obřady a rituály? Proč jsou pro nás tak důležité a vrací se do dnešní společnosti? Alberto Villoldo ve své knize Čtyři vhledy...

Je rozdíl mezi rituálem a obřadem?

Názvy rituál a obřad se používají často. Je mezi nimi nějaký rozdíl a nebo je  jedno, které slovo používáme? A jaký byl jejich význam v minulosti? Je to jiné než dnes? Každá kultura si udržela jinou část původní moudrosti. Některé kultury zůstaly ve spojení s rituály a obřady více a tyto kultury vnímají mezi nimi rozdíl  – označují těmito názvy různé situace....

Proč je důležitá energetická očista dělohy? A jak na ni?

Nejčastějším chirurgickým zákrokem je hysterektomie – částečné nebo úplné odebrání dělohy. Také různé cysty a myomy jsou velmi běžnou součástí života žen. Jak jim můžeme předcházet? Pravidelnou energetickou očistou dělohy. I ženy, které hysterektomií prošly a fyzicky už dělohu ve svém těle nemají, mohou očišťovat energetický orgán, který je stále přítomný. A očistit tak příčiny, které k celé situaci vedly....

Luna a její rytmy – proč je následovat a žít s nimi v souladu

Luna ovlivňuje pohyb vody na Zemi – a voda není jen v oceánech a mořích, řekách, rybnících a jezerech, ale je i v nás lidech, zvířatech, v rostlinách a stromech, je i ve vzduchu… Zkrátka je v různých podobách všude kolem nás i v nás samotných. Díky tomu také Luna, která má na veškerou tuto vodu vliv, ovlivňuje svými rytmy a proměnami všechen život kolem nás i v nás....

O proměnách ženy během měsíčního cyklu

O jednotlivých fázích, kterými žena prochází během svého měsíčního cyklu je napsáno mnoho. A je to dobře. Ženská energie je proud, který v neustále se střídajících a opakujících se cyklech plyne a proměňuje se. A my to potřebujeme vědět. Po mnoha staletích a tisíciletích, kdy byla proměnlivost ženy potlačována, zesměšňována a tabuizována, se znovu učíme, že existuje. Učíme se ji vidět, vnímat a žít....