Moudrost Bytí 

Zvu tě
...ke spojení s přírodou...
...na cestu vnitřní proměny...
...k objevování a obnovování ženství...

10denní cesta pro ženy

Pouť na Krétu

s tématem ženské mystické tradice

Mystická cesta do země býků a hadí bohyně

Prodloužený víkend pro ženy

ženská mystéria

Ženské lůno...
Emoční a energetická očista vnitřních vod...
a zažehnutí nové jiskry života...

rituál zavinování

Celodenní transformační rituál
pro ženy i muže

individuální provázení

Transformační provázení pro jednotlivce

Jednodenní setkání pro ženy

neobyčejný den v lese

Jak naslouchat stromům, keřům, rostlinám a dalším bytostem lesa