Moudrost Bytí

Cesta k sobě a k druhým... Cesta k Zemi a jejím bytostem... 

 

Čerpám z prastaré moudrosti různých kultur a tradic z celého světa a přináším je do dnešního světa a moderního života. Propojuji staré a nové, abychom se mohli dotknout toho, co nás všechny spojuje... abychom se mohli propojit s tím, co nás přesahuje, vyživuje, dává nám smysl a směr v životě...

Cesta do hlubin...

Je toho tolik, co nevíme o sobě samých, je toho tolik, co neznáme o Zemi... Stačí se tomu všemu jen otevřít - Země a její bytosti nám neustále poskytují vedení a podporu...

   Cesta k sobě....

          Cesta k Zemi...     

Je čas začít měnit staré a nefunkční a otvírat se tomu novému - v našich životech, ve společnosti, ve světě... Změny začínají u každé a u každého z nás a odtud se šíří jako vlny na vodě...

             Je čas...

Je čas podívat se na sebe, na svůj život i na Zemi novýma očima... uvidět to, co jsme dříve neviděli a pochopit to, co jsme dříve nechápali nebo odmítali...

 

Zvu vás k tvoření nového...     

       Zvu vás na cestu k sobě...

                  Zvu vás na cestu k Zemi...