·················

O mně

·················

Dlouhodobé naslouchání tradiční moudrosti i má spletitá životní cesta mi přinesly mnoho vhledů, zkušeností a životní moudrosti, o které se dnes dělím s druhými. 

 

Můj život byl velmi nabitý - zažívala jsem chvíle štěstí, radosti, nadšení, vášně, nádheru spokojeného partnerství, naplnění při založení rodiny, pracovní úspěchy v podnikání. Ale stejně tak jsem zažila i velká zklamání, strach, velmi vážné onemocnění dcery, pracovní neúspěchy a tvrdé rány, bolestný rozpad rodiny a dramatické soudy o děti. Prošla jsem nelehkou cestu rozvíjení lásky a harmonie v nové rodině s novým mužem a s dětmi z předchozích vztahů. 

Dnes už vím, že ty chvíle, kdy mi praskalo srdce bolestí, byly v mém životě proto, aby probudily a odhalily nové urovně lásky, soucitu a porozumění sama sobě a také druhým.

A bylo to právě v těch nejtěžších chvílích, kdy jsem se začala ptát, proč se věci v mém životě odvíjí tak, jak se odvíjely. A začala jsem podrobněji zkoumat svůj život, vztahy, své chování a přesvědčení, která mě a můj život negativně ovlivňovaly a omezovaly.

Bylo to jako jít dlouhou chodbou a otvírat dveře, které vedly do různých místností - oblastí mého života. Prošla jsem dlouhým obdobím postupného "úklidu" v těchto "místnostech"... roztřídila jsem, co chci a nechci, aby v mém životě zůstalo a s čím jsem se chtěla rozloučit. Šlo o hmotné věci, ale také o různé vzorce mého chování, má přesvědčení i lidi z mého života.

Postupně jsem zjistila, že jedno takové kolo "úklidu" nestačí. K mému překvapení přicházely další a další... až jsem se naučila brát tato "uklízení" a "čištění" jako nezbytnou a velmi ozdravnou součást života. 

Začala jsem také zkoumat, co to vlastně znamená být ženou, co to je ženství, co to obnáší a přináší... jak svou ženskost rozvíjet, podporovat, jak ji žít - a to nejen na ženských seminářích, ale především v tom každodenním životě. 

Dlouhodobé intenzivní vedení a prožívání ženských kruhů mi přineslo hlubší porozumnění jejich podstatě a ukázalo mi, jak hluboký smysl má vytváření prostoru, kde se jako ženy můžeme měnit a rozkvétat, vzájemně se podporovat a to vše pak přinášet do svých rodin, vztahů a do společnosti.

Zároveň mě po celý život provází blízkost k přírodě, spojení se Zemí a s vodou, cesta hledání jak být Zemi a jejím bytostem blíž, jak s nimi komunikovat, jak jim rozumět a naslouchat, jak s nimi navázat vztah a spojení, na které jsme jako lidé zapomněli... 

O mém jméně Tayen se dozvíte více v článku O jméně Tayen a vnitřní kráse každé z nás.

Moji učitelé a zdroje inspirace...

Na své cestě jsem potkala mnoho učitelek a učitelů, inspirativních lidí.

Touha porozumět Zemi mne přivedla k Pavlu Kozákovi, Janu Tajbošovi a Marku Pogačnikovi. Mé vnímání Země, prostoru a energií dál rozvinulo studium Feng-šuej a zároveň se Taoismus pro mne stal nekonečnou studnicí moudrosti.

Vnímání toho viditelného i neviditelného kolem nás mne sblížilo s šamanismem. Malá Babička Keisha Crowther mi ukázala jak silné může být předávání učení a moudrosti, když se dělá srdcem, s vášní a s vědomím jeho skutečné hodnoty a důležitosti.

Jean Shinoda Bolen mne inspirovala k založení svého prvního ženského kruhu. Maja Vasková a její předávání učení Drunvala Melchizedeka a jeho ženy Claudette mne pomohly znovu objevit mé srdce. Zola Dubnikova mi ukázala jak úžasná a důležitá je práce s tělem a že je možné propojit různorodá učení, znalosti a moudrost ve velmi silnou a jednolitou transformační práci.

Holly Hamilton a její mysterijní škola Awakening Avalon mne vedly k blížšímu porozumění a vnímání Země i Nebes a k propojení viditelného a neviditelného světa. V Atlantské škole u Ivany Valové jsem se učila dál rozvíjet svou intuici, důvěřovat jí a následovat ji. Svoje schopnosti, znalosti a dovednosti dál prohlubuji na seminářích evropské Nadace pro šamanská studia Michaela Harnera.

Další inspirací ve vnímání jemnohmotného světa, Země a také ve vedení obřadů a rituálů mi byli Michael Drake, Sandra Ingerman, Alberto Villoldo a Marcela Lobos, Ilarion Merculieff, Malidoma Patrice Somé, Sobonfu Somé a mnozí další šamani, šamanky a moudří z různých kmenů a z různých kultur z celého světa.

A zároveň tu bylo a je mnoho dalších žen i mužů, kteří mne nějakým způsobem inspirují, ovlivnili či ovlivňují a přispěli k tomu, co dělám. Ke všem cítím úctu a díky. A těším se na všechny učitele, kteří teprve přijdou...