Můj příběh

Dlouhodobé naslouchání tradiční moudrosti i má spletitá životní cesta mi přinesly mnoho vhledů, zkušeností a životní moudrosti, o které se dnes dělím s druhými. Je mou radostí a posláním inspirovat a provázet druhé na cestě životem, na cestě ke svému srdci, k sobě samým i k druhým a také na cestě ke znovu-spojení se Zemí a s tím, co nás přesahuje...

Ve zkratce...

Můj život byl velmi nabitý - zažívala jsem chvíle štěstí, radosti, nadšení, vášně, nádheru spokojeného partnerství, naplnění při založení rodiny, pracovní úspěchy v podnikání. Ale stejně tak jsem zažila i velká zklamání, strach, velmi vážné onemocnění dcery, pracovní neúspěchy a tvrdé rány, bolestný rozpad rodiny a dramatické soudy o děti. Prošla jsem nelehkou cestu rozvíjení lásky a harmonie v nové rodině s novým mužem a s dětmi z předchozích vztahů. 

Dnes už vím, že ty chvíle, kdy mi praskalo srdce bolestí, byly v mém životě proto, aby probudily a odhalily nové urovně lásky, soucitu a porozumění sama sobě a také druhým.

A bylo to právě v těch nejtěžších chvílích, kdy jsem se začala ptát, proč se věci v mém životě odvíjí tak, jak se odvíjely. A začala jsem podrobněji zkoumat svůj život, vztahy, své chování a přesvědčení, která mě a můj život negativně ovlivňovaly a omezovaly.

Bylo to jako jít dlouhou chodbou a otvírat dveře, které vedly do různých místností - oblastí mého života. Prošla jsem dlouhým obdobím postupného "úklidu" v těchto "místnostech"... roztřídila jsem, co chci a nechci, aby v mém životě zůstalo a s čím jsem se chtěla rozloučit. Šlo o hmotné věci, ale také o různé vzorce mého chování, má přesvědčení i lidi z mého života.

Postupně jsem zjistila, že jedno takové kolo "úklidu" nestačí. K mému překvapení přicházeli další a další... Až jsem se naučila brát toto "uklízení" a "čištění" jako nedílnou a velmi ozdravnou součást života. 

Začala jsem také zkoumat, co to vlastně znamená být ženou, co to je ženství, co to obnáší a přináší... jak svou ženskost rozvíjet, podporovat, jak ji žít - a to nejen na ženských seminářích, ale především v tom každodenním životě. 

To mě přivedlo k založení ženského kruhu, který se stal výživou mého života a zároveň i školou, kde jsem se učila, jak kruhy vést. Pro ženy z kruhu jsem také začala tvořit rituály, které oslavují, uzavírají a otevírají různá životní období.

Postupně jsem si začala uvědomovat, jak jsou tyto momenty pro naše životy důležité. 

Začalo mi dávat nový, hluboký smysl vytvářet prostor, kde se jako ženy můžeme měnit a rozkvétat,vzájemně se podporovat a to vše pak přinášet do svých rodin, vztahů a do společnosti.

Zároveň mě po celý život provází blízkost k přírodě, spojení se Zemí a s vodou. Cesta hledání jak být Zemi a jejím bytostem blíž, jak s nimi komunikovat, jak jim rozumět a naslouchat, jak s nimi navázat vztah a spojení, které jsme jako lidé ztratili... 

A tak jsem toto vše začala propojovat ve své práci...

Moji učitelé a zdroje inspirace...

Na své cestě jsem potkala mnoho učitelek a učitelů, inspirativních lidí.

Touha porozumět Zemi mne přivedla k Pavlu Kozákovi, Janu Tajbošovi a Marku Pogačnikovi. Mé vnímání Země, prostoru a energií dál rozvinulo studium Feng-šuej a zároveň se Taoismus pro mne stal nekonečnou studnicí moudrosti.

Vnímání toho viditelného i neviditelného kolem nás mne sblížilo s šamanismem. Malá Babička Keisha Crowther mi ukázala jak silné může být předávání učení a moudrosti, když se dělá srdcem, s vášní a s vědomím jeho skutečné hodnoty a důležitosti.

Jean Shinoda Bolen mne inspirovala k založení svého prvního ženského kruhu. Maja Vasková a její předávání učení Drunvala Melchizedeka a jeho ženy Claudette mne pomohly znovu objevit mé srdce. Zola Dubnikova mi ukázala jak úžasná a důležitá je práce s tělem a že je možné propojit různorodá učení, znalosti a moudrost ve velmi silnou a jednolitou transformační práci.

Holly Hamilton a její mysterijní škola Awakening Avalon mne znovu vedou k blížšímu porozumění a vnímání Země i Nebes a k propojení viditelného a neviditelného světa. V Atlantské škole u Ivany Valové jsem se učila dál rozvíjet svou intuici, důvěřovat jí a následovat ji. Svoje schopnosti, znalosti a dovednosti dál prohlubuji na seminářích evropské Nadace pro šamanská studia Michaela Harnera.

Další inspirací ve vnímání jemnohmotného světa, Země a také ve vedení ceremonií mi byli Michael Drake, Sandra Ingerman, Alberto Villoldo a Marcela Lobos, Ilarion Merculieff a mnozí další šamani a moudří z různých kmenů a z různých kultur z celého světa.

A zároveň tu bylo a je mnoho dalších žen i mužů, kteří mne nějakým způsobem inspirují, ovlivnili či ovlivňují a přispěli k tomu, co dělám. Ke všem cítím úctu a díky. A těším se na všechny učitele, kteří teprve přijdou...