Je rozdíl mezi rituálem a obřadem?

Názvy rituál a obřad se používají často. Je mezi nimi nějaký rozdíl a nebo je  jedno, které slovo používáme? A jaký byl jejich význam v minulosti? Je to jiné než dnes?

Každá kultura si udržela jinou část původní moudrosti. Některé kultury zůstaly ve spojení s rituály a obřady více a tyto kultury vnímají mezi nimi rozdíl  – označují těmito názvy různé situace.

V našich krajinách se hlubší pouto přerušilo a rituály a obřady nám zůstaly v omezené podobě. Dnes se k nim znovu vracíme, protože vnímáme, jak důležitou součástí života jsou. A protože naše spojení s touto oblastí života nebylo tak silné, nepotřebovali jsme rozlišovat do větších detailů rozdíl mezi rituálem a obřadem.

Proto se v češtině se v současné době názvy rituál a obřad používají většinou volně a zaměnitelně, bez rozdílu významu. Skoro bych řekla, že slovo rituál je používáno častěji a označuje se jím jakákoliv činnost v posvátném prostoru.

Pokud se dostanete ke knihám nebo textům od šamanů, druidů nebo od jiných strážců moudrosti, které jsou v angličtině nebo přeložené do češtiny z jiných jazyků, a nebo se dostanete do jakékoliv jiné situace, kde se význam obou názvů rozlišuje, může se hodit, když budete znát význam obou názvů a rozdíl mezi nimi.

Od svých učitelů jsem se naučila následující. (Ale je stejně tak možné, že se setkáte i s jiným vysvětlením, přístupem a používáním obou termínů.)

Rituál má přesně stanovený obsah i formu. 

Při rituálech – v angličtině „rite“ nebo „ritual“ z latinského „ritus“ – je přesně dané, co se kdy bude dělat. Je přesně daný obsah a je nutné ho krok po kroku následovat.

To se používá především u rituálů, kde je z různých důvodů skutečně nutné přesně dodržet postupy. A nebo zde šlo o potřebu uchovat toto vědění v dobách, kdy hrozilo jeho zapomenutí.  Protože původní moudrost, zvyky a způsob života byly jinou kulturou potlačované nebo zakázané a veškerá učení se předávala pouze tajně a ústně. V takových chvílích šlo o přežití a zachování tradice, její chránění před tím, aby se něco zapomenulo.

Někdy se také mohlo stát – především v tradicích, které postupně pozbyly skutečný duchovní rozměr a staly se spíše nástrojem moci (jako se to bohužel stalo v různých nejen křesťanských církvích) – že rituály měly přesně danou a vyžadovanou podobu a průběh, protože byly nástrojem moci, ovládání a manipulace lidí i kněžích.

Pokud vnímáte ve slově rituál jakési negativní záblesky, pak je to právě pozůstatek spojení tohoto slova s různými tradicemi, které ztratily duchovní rozměr a jejichž činnost nevedla k pozvednutí člověka a jeho vědomí.

To ale neznamená, že všechny činnosti s tímto názvem jsou „negativní“. Záleží na tom, s čím a s jakými činnostmi si slovo rituál spojujete. Někdy ty nepříjemné pocity vychází jen z neznámého, z nejasných či zkreslených  představ, co to rituál vlastně je a k čemu slouží.

Někdy se slovo rituál používá ve volnějším slova smyslu.

Jako činnosti v životě, které probíhají vždy podobně nebo i v podobnou dobu. A mohou to být záležitosti běžného života nebo i ty s hlubším významem. Například každodenní ranní čištění zubů po tom, co se probudíte, pravidelná chvilka s kávou nebo zkontrolování emailů a Facebooku na cestě tramvají do školy/práce.

Rituálem jsou také třeba předvánoční výlov nebo prodej kaprů nebo velikonoční barvení vajíček a pomlázka… Zkrátka činnosti, které se v opakují vždy ve (více méně) stejnou dobuprobíhají vždy velmi podobně.

Narozdíl od rituálu může obřad volně plynout. Nemá přesně daný obsah ani postup.

Jeho podoba záleží na člověku, který obřad vede a na lidech, kteří se ho účastní nebo pro které se obřad tvoří. To, jak bude vše probíhat, nemusí být přesně dané ani před samotným začátkem obřadu. Dokonce je žádoucí, aby zde byl prázdný prostor, který dá možnost tvořit a směřovat energii podle dosavadního vývoje a průběhu dění.

Proto každý obřad – v angličtině „ceremony“ a z toho české slovo „ceremonie“ – vypadá jinak.

České slovo obřad vychází z významu OBnovení ŘÁDu.

Už v samotném slově obřad je zakódován smysl obřadu – uvedení života do souladu a harmonie s vesmírným řádem a tvořením.

Vše se neustále mění a proměňuje a ve chvíli, kdy cítíme, že nám něco už neslouží, že potřebujeme v životě změnu a nebo že změna sama přichází do života, sáhneme po obřadu jako prostředku k uvedení všeho zpět do souladu s harmonickým řádem Věcí, Života a Tvoření.

Jak jsem napsala na začátku ne všechny kultury vnímají rozdíl mezi rituálem a obřadem. Může se vám hodit znát rozdíly mezi nimi, ale nejde o to bazírovat na názvech a na tom, jak co nazývat.

Důležité je, vést obřady i rituály s otevřeným srdcem a vždy si předem jasně stanovit váš záměr. Proč obřad nebo rituál děláte a co má být jeho cílem a výsledkem.

Již odmala cítila přirozenou blízkost a spojení s vodou a Zemí. Svůj život strávila učením se z různých tradic a kultur z celého světa a také přímo od svých průvodců z neviditelného světa.

Provází obřady a rituály . Provází na cestě k srdci, k sobě samým i k druhým a také na cestě ke znovu-spojení se Zemí, vodou a dalšími formami života a vědomí zde na Zemi.

Je autorkou e-booku "Co můžeme udělat pro vodu?" . Píše české texty k písním pro vodu a Zemi. Provází ženy Obřadem očisty dělohy .