Moudrost Silových Zvířat

Silová zvířata jsou bytosti či archetypální síly z Dolního Světa. Jsou to nápomocné bytosti, které nám mohou být rádci, průvodci a učiteli.

Z pohledu šamanismu my lidé žijeme ve Středním Světě. V Horním Světě žijí bytosti a učitelé, kteří mají lidskou podobu. V Dolním Světě mají bytosti zvířecí podobu.

Naše představy o silových zvířatech jsou často velmi zkreslené. Často vnímáme zvířata jako hodná nebo jako zlá… jako krásná a roztomilá nebo jako šeredná… přejeme si potkat ta silná zvířata a nelíbí se nám ta malá nebo slabá… Skutečnost je však jiná…

Žádné zvíře není lepší nebo horší. Každé zvíře má své vlastní kvality a dary, které ho odlišují od ostatních a které ho dělají v něčem jiné a unikátní.

Jsou to kvality, které se vyvíjely mnoho tisíc let v souladu s jeho životním prostředním a podmínkami zde na Zemi.

Některá zvířata jsou silná, jiná se umí dobře přizpůsobit a přežít ve velmi těžkých podmínkách, další vynikají svou plodností nebo jsou výborní ochránci, jiní jsou velmi hraví. Každé zvíře přispívá svým vlastním způsobem k rozmanitosti přírody a života.

Ve chvílích, kdy se potřebujeme naučit spolupracovat nebo jak být součástí většího celku, potřebujeme podpořit nebo se naučit loajalitu a píli, bude pro nás mít velký význam spojení s Mravencem. V tu chvíli to bude náš nejlepší spojenec, nehledě na jeho velikost a přinese nám víc než silný medvěd nebo divoký vlk…

Pokud chceme podpořit svou tvořivost a trpělivost nebo se dozvědět více o svých kvalitách a darech, pak nám mnoho předá a ukáže Pavouk.

Setkání s Hadem přinese moudrost, léčení, spojení s naší vnitřní silou a nebo nás provede transformací. Sova nám pomůže „vidět ve tmě“ – rozeznat to neviditelné, uvidět a rozlišit stíny a temné stránky naše i druhých a tím předává mnoho moudrosti a důležitých vhledů.

A tak dále – každé zvíře má něco, co nám může předat, kvality, které nás mohou v určitých chvílích v životě podpořit.

Každé zvíře má svou výraznou charakteristiku, zároveň má ale i mnohé další vrstvy, nuance, vlastnosti, znalosti a projevy.

Je to podobné jako u lidí – když se zamyslíte nad svými známými, každého z nich bude charakterizovat pár hlavních znaků nebo kvalit – ale to neznamená, že nemají mnoho dalších znalostí a schopností.

Je možné potkat silové zvíře v běžném životě? Ano, je. Už se vám někdy stalo, že jste „náhodou“ viděli kolem sebe stále stejné zvíře – na procházce v přírodě, na fotkách, v časopisech, na internetu…? Právě takto se mohou objevovat silová zvířata, která vám přináší nějakou radu, vhled a podporu.

Jak se dozvíte, co vám přišli říct? Pokud se vám někde ukazuje stále stejné zvíře, udělejte si chvíli pro sebe, vnitřně se zklidněte a představte si to zvíře nebo situaci kdy jste ho potkali či uviděli, nalaďte se na něj a vnímejte pocity, které to ve vás vyvolává. Co to ve vás probouzí a otevírá? K čemu vás to vede? Jaké myšlenky či obrazy přichází? Můžete se ho i v duchu zeptat: jakou zprávu vám přináší? S čím vám přišlo pomoci?

Hodně vám prozradí informace o tomto zvířeti, které je dobré si vyhledat – jak žije, jak se chová, co je pro něj specifické? I to vám prozradí mnohé o tom, co vám chce sdělit a proč za vámi přišlo.

Nejběžnější způsob jak se potkat se silovými zvířaty je podniknout šamanskou cestu do Dolního světa.

Jde o jakousi meditační cestu, která začíná vždy tím, že si stanovíte záměr – důvod proč se na cestu vydáváte a koho chcete potkat.

Tuto cestu podnikáte ve svém vnitřním světě – nejdete tedy nikam fyzicky. Zůstáváte sedět nebo ležet tam, kde jste. Bubny, chřestidla nebo jiné monotónní zvuky změní vaše mozkové vlny. Plně vnímáte sebe a kde jste a zároveň máte i jiné vnitřní vjemy.

Povaha těchto vjemů může být buď vizuální – vidíte obrazy nebo cítíte tělesné vjemy, pocity, vůně, můžete slyšet vnitřním sluchem a nebo budete prostě vědět, co vám je v tu chvíli sdělováno. Často se jedná o kombinaci vjemů a prožitků.

Jak víte, že to, co vnímáte je pravdivé a nevymýšlíte si to? Zpočátku nevíte. A je dobré to prostě přijmout. Vaše schopnost šamanského cestování se s každou další cestou posiluje. Uvolňujete se, získáváte více zkušeností i citlivosti. Vytváříte si se silovými zvířaty vztah a budujete si důvěru k nim i ke svým prožitkům.

Pravdivost rad, vhledů i jiných prožitků se také ukazuje v souvislosti s různými synchronicitami, s tím, co se vám děje ve vašem životě. Někdy mohou být prožitky tak silné, že o tom, jestli je to pravda nebo ne v tu chvíli vůbec nepochybujete, protože to prostě víte…

Je dobré si ze svých šamanských cest psát poznámky. To co nám ve chvíli návratu přijde čerstvé a samozřejmé se může za pár dní z paměti vytratit. Když se čas od času k těmto zápiskům vracíme, můžou se nám ukazovat ještě jiné souvislosti a nová pochopení. A s tím znovu roste důvěra ve vaše prožitky a v rady, kterých se vám dostává.

Co vám takové cesty a setkání se silovými zvířaty přinesou? K čemu jsou dobrá? Silová zvířata jsou bytosti, které vnímají náš svět a životy v celistvosti, z mnohem širší a hlubší perspektivy.

Poskytují nám díky tomu cenné rady, vhledy a vedení ve chvílích, kdy nevíme jak dál nebo jak se rozhodnout.

Často to jsou rady úplně nečekané, řešení či postupy, které by nás samotné nenapadli. Někdy jejich zprávy mohou dávat smysl okamžitě, jindy ten význam pochopíme až časem.

Silová zvířata nám ukazují širší souvislosti v životě a tím přináší hluboká uvědomění. S pochopením situace často přichází úleva, vnitřní klid i nová řešení. Přestanete se trápit a ztrácet čas a energii nerozhodností či setrváváním na místě a hledáním řešení.

V době velkých přechodů nebo změn vám taková hlubší pochopení a uvědomění pomáhají zůstat ve svém středu a vnitřním klidu.

Protože kdykoliv přijde potřeba dalšího kroku nebo přijde nejistota, strach nebo obava z budoucnosti, můžete podniknout další šamanskou cestu, získat nové vhledy a rady a tím se znovu vrátit do svého středuvnitřního klidu.

Silová zvířata svým působením léčí vaši duši i tělo, pomáhají zpracovávat vaše pocity a emoce. Dochází tak k léčení současného života, může ale dojít i k tomu, že uvidíte obrazy z minulých životů a budou se léčit i minulé životy.

Důležité je také zmínit, že silová zvířata vám mohou pomoci najít směr v životě. Často nás mohou rozptylovat různé představy o tom, co bychom měli nebo neměli, co je nebo není vhodné a to nás může odklánět od naší skutečné cesty a úkolu, proč jsme tady. Silová zvířata vás láskyplně nasměrují tím vaším směrem.

Silová zvířata vedou ke konání, které je přínosné pro vás i pro společnost a je v souladu se Zemí a se Životem. Když toto začnete žít, může do vašeho života vstoupit hojnost.

Protože takové konání má přirozenou velkou podporu. V tu chvíli už je ale hojnost jen doprovodným (i když vítaným) efektem. Protože to nejdůležitější, co vám to přináší, je naplněný a smysluplný život, ve kterém využíváte vaše dary a talenty a žijete to, proč jste sem přišli.

Šamanské cestování se můžete naučit na seminářích pod vedením zkušených šamanů – instruktorů. Můžete také zažít provázené šamanské cesty za konkrétním silovým zvířetem nehledě na to, jestli máte s šamanským cestováním zkušenosti a nebo jste začátečníci.

Na naší celospolečenské cestě proměnou a změnami nám nabídli svou pomoc Had, Pavouk a Štír – zvířata, která nesou silné transformační kvality.

Víc o tom, proč právě oni a co vám právě tato zvířata mohou přinést, se dozvíte zde.

Již odmala cítila přirozenou blízkost a spojení s vodou a Zemí. Svůj život strávila učením se z různých tradic a kultur z celého světa a také přímo od svých průvodců z neviditelného světa.

Provází obřady a rituály . Provází na cestě k srdci, k sobě samým i k druhým a také na cestě ke znovu-spojení se Zemí, vodou a dalšími formami života a vědomí zde na Zemi.

Je autorkou e-booku "Co můžeme udělat pro vodu?" . Píše české texty k písním pro vodu a Zemi. Provází ženy Obřadem očisty dělohy .