šamanské meditační cesty

Silová zvířata 

vám radí a 

provází vás změnami

 • probíhá ve vašem životě mnoho změn?
 • chcete váš život posunout dál a nevíte jak?
 • cítíte nejistotu, strach z budoucnosti nebo máte jiné obavy?
 • potřebujete nový vhled na vaší situaci, podporu, radu nebo vedení?
 • chcete podpořit svou tvořivost?
 • chcete dělat v životě to, co vám dává smysl a naplňuje vás?

Silová zvířata vám ukáží, jak proměnit náročnou dobu a nucené změny v příležitost...

Silová zvířata jsou jedinečnými průvodci na cestě proměnou, protože ví, co my nevíme...

Vidí hluboko do nás... dokážou nám ukázat, co my nevidíme...

Dokážou nás také nasměrovat tak, jak by to nás samotné nenapadlo...

Proč zrovna silová zvířata?

Jsou to nápomocné bytosti, které vidí a vnímají náš svět a naše životy v celistvosti, z jiné perspektivy a v širším kontextu.

Silová zvířata proto, že přináší "sílu". A nejedná se pouze o sílu ve smyslu fyzické či duševní odolnosti. Síla je jakákoliv kvalita - může to být i trpělivost, tvořivost, píle nebo hravost či soucit, schopnost vnitřní obnovy, přeměny a růstu, radost nebo láska.

Dlouhodobá spolupráce se silovými zvířaty vede k větší celistvosti, vědomí, že víme, kam se obrátit pro radu a podporu a tím i k většímu vnitřnímu klidu a vyrovnanosti.

Silová zvířata jsou odpradávna průvodci a rádci pro jednotlivce i celé komunity...

Silová zvířata ví, co právě potřebujete ve vašem životě... 

Bez souzení nebo hodnocení nám nabízí rady a podporu...

Žádné zvíře není lepší nebo horší

Naše představy o silových zvířatech jsou často velmi zkreslené. Často vnímáme zvířata jako hodná nebo jako zlá... jako krásná a roztomilá nebo jako šeredná... přejeme si potkat ta silná zvířata a nelíbí se nám ta malá nebo slabá... Skutečnost je však jiná...

Každé zvíře má své vlastní kvality a dary, které ho odlišují od ostatních a které ho dělají v něčem jiné a unikátní. Jsou to kvality, které se vyvíjely mnoho tisíc let v souladu s jeho životním prostředním a podmínkami zde na Zemi.

Každé zvíře nás může něco naučit, má specifickou kvalitu, kterou nás může podpořit.

Had, Štír a Pavouk - Seznamte se

Had

Je symbolem moudrosti a léčení. I proto je už od pradávných dob ve znaku lékařů a lékáren - lidí i míst, která zprostředkovávají léčení...

Jeho nejvýraznějším znakem je svlékání kůže - schopnost růstu a neustálé obnovy, odkládání starého a nefunkčního, aby mohlo růst a sílit to nové.

Hadí síla je spojená i se vzestupem kundalini - životní síly a vědomí - vedoucí ke splynutí v Jednotě. I proto je had symbolem moudrosti, vědomí a poznání. Znak kobry nosili faraoni zasvěcení do nejvyšších mystérií.

Jedna z nejstarších legend o Budhovi, vypráví, jak po dosažení osvícení, seděl v meditaci, když ho sedmkrát obvinul hadí král a roztáhl nad ním svou kápi, aby ho skryl a ochránil před deštěm. 

Štír

Je mistrem přežití i v těch nejnáročnějších podmínkách. Přežije vysokou radiaci, extrémní teploty, rok bez jídla a dokonce i tři dny bez dechu. Proto může ukázat i nám, jak zvládnout situace, které se zdají extrémně náročné, možná až k nežití.

Z pohledu astrologie patří štír k nejduchovnějším znamením. Stráží dům smrti, nemocí, sexu a mystiky. Smrt vnímá jako přechod - ukončení jedné fáze či formy života a začátek nového.

Právě proto dokáže dobře vnímat a provést přechodovými momenty v životě - kdy něco končí (umírá) a něco jiného se rodí (začíná). Může nám i pomoci vyrovnat se s odchodem a ztrátou blízkých.

Nemoci jsou pro něj výzva ke změně a upozornění, že někde ve svém životě, chování a postojích nejsme v souladu se životem.

Zná tajemství, jak zacházet s životní energií, jak se jí otevřít a jak ji efektivně využívat (i proto dokáže přežít v tak náročných podmínkách). 

 

Pavouk

Stráží tajemství tvoření. Tvoří si své vlákno, které je unikátní - tenké, lehké, pružné a přitom neuvěřitelně pevné. Vědci se ho zatím marně snaží napodobit. Z vlákna přede pavučiny. Tvoří z ničeho - nejdříve si vyrobí vlákno a z něj pavučinu, do které chytá svou kořist. 

I my začínáme v životě "s ničím" - potřebujeme najít, co je naše vlákno - náš talent a dar - a co z něj můžeme vyrobit. Od pavouka se můžeme mnohé naučit - včetně toho jak tvořit v harmonii se sebou i se vším, co je a jak vytvářet rovnováhu a jednotu.

Podle indiánské legendy Pavoučí Žena utkala svět do jeho existence a pokračuje ve spřádání toho, co ještě nebylo spředeno do existence.

Pavouk nám pomáhá uvědomit si, že jsme tvůrci svých životů: vše, co do života přivedeme - pocity, emoce, činy - se v něm odráží a spolutvoří ho. Pokud nejsme v životě spokojení, potřebujeme se podívat, čím to my sami vytváříme - přítomností nebo absencí čeho se to děje...

Pavouk je velmi trpělivý - dokáže dlouho čekat na kořist i stále znovu opravovat svou pavučinu nebo vytvářet nové. Má velmi jemné cítění - dokáže vnímat i nejjemnější chvění své sítě. Ví díky tomu o všem, co se v jeho pavučině děje.

Kdo jsem já?

Jmenuji se Daniela Tayen Smutná. Mnozí mne nazývají novodovou šamankou.

Učím se z mnoha kultur a tradic - ze šamanismu, z druidského učení, mysterijních škol, taoismu a feng-shui... Každá cesta a každý směr má svou moudrost a přináší další nové poznání, pochopení a obohacení a zároveň mají všechny tradice mnoho společného a vzájemně se prolínají a doplňují...

Mými průvodci a učiteli je mnoho mužů a žen, šamani a moudré ženy, stejně jako silová zvířata, voda, Země a její bytosti

Provázím vnitřní proměnou, rituály a obřady. Ženy provázím Obřadem očisty dělohy. Píšu české texty k písním pro vodu a Zemi. Jsem autorkou e-booku "Co můžeme udělat pro vodu". Ukazuji jak znovu navazovat kontakt s vodou, Zemí a jejími bytostmi a jak s nimi komunikovat. 

Proč právě Had, Štír a Pavouk?

V únoru 2020 jsem byla na svém Vision Questu v poušti na Sahaře a setkala jsem se tam poprvé tváří v tvář se Štírem. 

Jedno odpoledne za mnou Štír přišel v nehmotné podobě spolu s Hadem a s Pavoukem a požádal mne, abych o nich začala mluvit a psát, aby se jich lidé přestali bát a abychom je přestali vnímat jako nestvůry.

Nabídli být nám průvodci a podpořit nás v proměně, kterou nyní procházíme.

Jejich žádost jsem po návratu z pouště začala plnit a napsala jsem o nich články do Pravého Domácího Časopisu. Vyšly v číslech 6, 7, 8 a 10/2020.

Po vydání posledního článku přišel podnět, abych s nimi natočila šamanské meditační cesty. 

Jsme okolnostmi nuceni ke změnám, protože takto na Zemi již dál žít nemůžeme... 

Had, Štír a Pavouk nesou SILNÉ TRANSFORMAČNÍ KVALITY.

Provází a podporují na cestě proměnou a změnami k harmonickému a smysluplnému životu, který je v souladu s vámi, s vaší duší i se vším, co je.

Jakým způsobem silová zvířata provází změnami? 

Na podnět Hada, Pavouka a Štíra a s jejich velkou podporou jsem natočila šamanské meditační cesty. Jsou to provázené šamanské cesty, které vám zprostřekují přímý kontakt s těmito silovými zvířaty.

Pokud nemáte se šamanskými cestami žádné zkušenosti, vůbec to nevadí. Potřebujete jen otevřenost prožitku a záměr, co chcete touto meditací získat. Například chcete radu v nějaké situaci nebo pochopení či širší pohled. Záměrem může být i otázka "Co v tuto chvíli potřebuji vědět/změnit/pochopit?"

Meditace jsou provázené šamanským bubnem, některé také zpěvem. 

Provedu vás fází uvolnění, vnitřního zklidnění a naladění. Vytvoříme bezpečný prostor a poté pozvete k setkání silové zvíře. Samotné setkání je přímý energetický přenos a spojení se silovým zvířetem. To vám pomůže uvidět vaší situaci z jiného úhlu pohledu, nabídne vám nová řešení nebo dostanete radu či nové pochopení. 

Setkání se silovým zvířetem proběhne tak, že ho můžete vidět nebo slyšet. Můžete ho také jen vnímat a prostě vědět, že tam je a co vám říká. Někdy také lidé cítí vůně nebo mají různé tělesné vjemy. Často jde o kombinaci uvedených vjemů. Nic není špatně, žádný z těchto způsobů vnímání není hodnotnější než jiný. Každý člověk má svůj vlastní způsob vnímání.  

Nahrávky jsou 30-50 minut dlouhé, abyste měli dostatek prostoru se uvolnitpodívat se na svou situaci z mnoha různých úhlů pohledu a tím i získali hlubší a podrobnější rady, informace, vhledy. Často se stává, že to uteče ani nevíte jak. 🙂 Čas ve vnitřním zklidnění plyne jiným tempem. Někdy se může stát, že informace dostanete relativně rychle. I to je v pořádku. Meditační cesta tím splní svůj účel.

Meditační cesty je vhodné si přehrávat opakovaně, vždy, když vnímáte, že potřebujete radu nebo podporu.  Dostanete radu nebo vhled pokaždé k aktuální situaci.

 

Potřebujete jen otevřenost prožitku...

Pro koho jsou meditace vhodné?

 • procházíte v životě změnami
 • cítíte potřebu udělat v životě změny
 • máte obavy nebo strach (z budoucnosti, finanční, o děti nebo jiné)
 • chcete podporu a radu, jak dál
 • nevíte jak využít své dary a talenty
 • chybí vám energie a radost ze života
 • potřebujete nový pohled a vhledy na vaší situaci
 • toužíte dělat to, co vás baví a naplňuje
 • chcete žít smysluplný život
 • chcete podpořit a oživit svou tvořivost
 • a mnohé další......

Silová zvířata reagují na vaši aktuální situaci a otázky...

Co vám meditační cesty se zvířaty přinesou?

 • Nové vhledy a pochopení
  Dostanete radu, vhled nebo pochopíte, co potřebujete vědět, jaké další kroky máte udělat.
 • Úlevu a uvolnění
  S pochopením jak dál a co potřebujete přichází úleva a vnitřní klid.
 • Uvědomění širších souvislostí
  Můžete dostat vhled, který vám pomůže pochopit, co vedlo k situaci ve které jste a tím přijde i pochopení jak vše proměnit.
 • Nový smysl, energii a směr
  Možná jste zaseklí, možná nevíte jak dál a nebo se věci nehýbou tak, jak byste chtěli... Uvědomění jaké jsou další kroky, které potřebujete podniknout vám znovu naleje energii do žil, dodá chuť znovu tvořit a jít dál. Zároveň se zvědomí a rozpustí strachy a tím se otevře cesta kupředu...
 • Přestanete tápat, ztrácet čas a energii
  Když víte jak dál a děláte kroky, které vám dávají smysl, ušetříte si spoustu trápení, času i energie.
 • Proměna a posuny emocí, strachů, prožitků z minulých životů
  Meditační cesty vám ukazují vaše obavy a strachy a zároveň je osvětlují a rozpouští. Mohou se také ukazovat obrazy z minulých životů.

Každému meditace přinese právě to, co v tu chvíli potřebuje...

Meditační cesty přinesou každému to, co právě potřebuje.

Mohou to být nová poznání, uvědomění, vnitřní posuny a změny....

Které zvíře si vybrat?

Had

 • intuice vám říká, že tohle je setkání pro vás
 • procházíte v životě transformací
 • nejste si jistí kudy v životě dál
 • máte různé obavy nebo strachy
 • potřebujete nový pohled na svou situaci
 • přijdete si v životě zaseklí, nemůžete se hnout
 • chcete se spojit se svou vnitřní silou
 • potřebujete se v životě posunout dál

Štír

 • intuice vám říká, že tohle je setkání pro vás
 • procházíte mnoha velkými změnami
 • potřebujete v životě něco ukončit
 • chcete začít novou životní kapitolu
 • vyrovnáváte se se smrtí blízké osoby
 • máte strach z dalších životních kroků
 • chybí vám energie a radost ze života
 • nevíte, co dál se svým životem

Pavouk

 • intuice vám říká, že tohle je setkání pro vás
 • chcete podpořit svou tvořivost
 • chcete vědět jak tvořit v souladu a harmonii se sebou a se světem
 • hledáte své dary a talenty, své poslání
 • chcete hlubší spojení se svým životem
 • chcete být tvůrcem svého života
 • chcete vědět jak začít tvořit nový život...

Těchto zvířat se bojím... Je to pro mně?

Záleží na vás a na vašem pocitu. Tyto šamanské cesty mohou vaše strachy rozpustit. Potřebujete pozorně vnímat sami sebe.

Pokud se bojíte tolik, že to poslouchat nechcete, pak to NENÍ pro vás. Pokud vás to láká a přitahuje, pak je možná čas strach rozpustit a meditační cesty vám v tom mohou pomoci. V recenzích najdete sdílení ženy, která propustila svůj celoživotní strach z hadů...

Jestli se rozhodnete meditační cesty poslouchat, pak pozorně vnímejte sebe a své pocity. Když budete cítit, že se objevil strach, ale vy chcete a cítíte, že můžete poslouchat dál, pak poslouchejte dál.  Když cítíte, že dál poslouchat nechcete, pak meditaci prostě vypněte. Můžete pokračovat znovu za pár dní - je možné si nahrávku pustit na několikrát a projít meditací postupně. A nebo se rozhodnete už nepokračovat. A je to úplně vpořádku

Respektujte své pocity. Buďte k sobě jemní a ohleduplní.

Pro koho meditace nejsou vhodné?

 • Pro lidi, kteří si myslí, že za ně zvířata vše vyřeší a oni už nemusí nic dělat.
  Silová zvířata vám dají rady a ukážou cestu, ale vy už tu cestu musíte jít sami. Je na vás podniknout konkrétní kroky a zrealizovat rady, které obdržíte.
 • Pro ty, co to neberou vážně.
  Zvířata cítí, s čím přicházíte - zda je jenom testujete, zabíjíte nudu nebo skutečně přicházíte s žádostí o radu. Jak se k meditaci stavíte, tak k vám budou zvířata promlouvat.
 • Pro lidi, kteří už předem přesně ví a nebo mají naplánované, co se jim bude dít.
  Co se v meditaci odehraje si nejde předem určit. Klíčem k prožitku je otevřenost, spolupráce a ochota naslouchat.
 • Pro lidi s psychickým onemocněním.

Když mi začaly přicházet zpětné vazby od lidí, kteří meditacemi prošli, byla jsem v údivu, ohromená a zároveň i neskutečně vděčná. Takové množství silných příběhů, vjemů, nečekaných uvědomění a vnitřních posunů jsem vůbec nečekala...

Co říkají ti, kteří meditacemi prošli?

Milovaná Tayen, děkuji za krásnou meditaci hada, která otevírá člověka skryté moudrosti v nás a ukazuje cestu tam, kde se zdá být bezcestí. Od malička miluji hady, i když se jich všichni kolem bojí, a tak je tato meditace jako požehnání - přijetí moudrosti hada do našich životů. Jakmile se to podaří, život nabere úplně nový směr. Líbí se mi tvé zpracování, tvůj hlas i zpěv. Byla jsem v představě v Saharské poušti. Krása.
Taraka Soleitaraka.cz
Meditace je opravdu nádherná. Byla jsem naprosto vtažena do toho nádherného mystična. I když mi had evokuje takové podlézání a slizkost, tak jsem díky meditaci ucítila jeho ohromnou sílu a netušené schopnosti. A k tomu Váš skvělý zpěv a šamanské bubny... fakt nádherné. Děkuji a těším se na další Vaše meditace.
Ing. Renata Skalníkovárenataskalnikova.cz
Hadů se celý život bojím, ale teď jsem vnímala, že nastal ten pravý čas... U meditace jsem seděla a vůbec jsem neměla chuť se hýbat, byla jsem až ztuhlá... Pak se mi ukazovaly různé obličeje. Byly afrického původu, především jeden muž se pravidelně vracel a díval se na mne zpříma a velmi zblízka...usmíval se, jakoby mi chtěl něco sdělit... nepochopila jsem co, ale měla jsem z toho dobrý pocit. Taky jsem zahlédla Sebe - s tmavší pletí a s dredy svazanými do dlouhého copu. Pak přisel Had a postavil se proti mně, koukal a vyplazoval jazyk. A já si všimla, že se jakoby nutím bát...jako když se bojím ze setrvačnosti... že jsem zvyklá na strach z něčeho a nevšimneš si, že už tam ten strach není, jen zvyk pocitu strachu... bylo úlevné vědět, že už tam ten strach není. Zůstal jen respekt... Než jsem se rozloučila a poděkovala, tak přišel přímo ke mně a položil mi hlavu na klín - všechno bylo v klidu z mé i z jeho strany....
Živomíra
O meditaci s Hadem: ...Propadla jsem se do své podstaty, třetí oko sílilo a přede mnou syčel krásný had, který se mi následně spokojeně uvelebil v břiše. Nastal proces léčení napříč minulými životy, což bylo velmi příjemné a uklidňující zároveň. Uvědomovala jsem si, že probíhá zásadní bod mezi starým a novým..... O meditaci se Štírem: Štír byl pro mě dost zásadní výzva, jelikož právě se "štírem" jsem si zažila své a na závěr přišla smrt mého milovaného syna. V meditaci se tato těžká životní etapa ode mne začala vzdalovat. Štír mi pak ukázal zásadní situaci z dětství ze které vše vzešlo... Pak se mě zeptal kdo doopravdy jsem. Velmi cenný zážitek. Děkuji
Evelínasniplanujrealizuj.cz
Bylo to velmi zajímavé. Můj štír opakoval jen jedno:,, Je čas! " Potom jsem viděla obrazy, jak opět točím na hrnčířském kruhu. Kdysi můj největší sen, kterého jsem se musela, před cca 4mi lety vzdát a od té doby šel můj život z kopce až na úplné dno. Je asi čas se k tomuto snu vrátit... Meditace mi pomohla nahlédnout do mého nitra a znovu spatřit to, co jsem myslela, že je dávno pohřbeno... je na čase to opět vytáhnout na povrch...
Bohumila F. Kohutováartekinese.cz
Slyšela jsem už hodně meditací, ale setkání se Štírem je TOP! Není to totiž jenom meditace, je to zážitek. Měla jsem z toho přímo husí kůži. Daniela má tak zajímavý hlas, že máte pocit, jako byste byli na poušti a Štír k vám promlouval přímo do ucha. Ačkoliv je to nebezpečné zvíře, tak díky meditaci se cítíte naprosto v bezpečí. Já jsem si svého štíra dokonce hladila... A navíc vám opravdu přinese nová uvědomění ohledně toho, kam chcete jít a čeho se na své cestě bojíte. Dlouho jsem neslyšela tak kvalitně provedenou meditaci, ať už se týče zvuku, bubnů i hlasu...
Vendula Peckovádetibudoucnosti.cz
Wau meditace pavouk mě úplně dostala. Nejprve jsem se bála, že bude na mě moc dlouhá, ale vůbec mi to pak při meditaci nepřišlo. V meditaci se mi líbí jemné tóny bubnu, které mě dostaly hluboko do mého nitra. Do jakési hlubiny Matky Země ... do hlíny. Tam jsem se potkala se svým pavoukem. Předal mi pro mě důležité poselství... Po meditaci jsem se cítila unavená a v noci jsem tvrdě spala. Druhý den po meditaci a setkání s pavoukem se mi jemně rozproudila tvořící energie. Cítila jsem veliké uvolnění... Děkuji!
Michaela Jankůmichaela-janku.cz
Meditace mne potkala v době odchodu někoho, kdo mi byl blízký. Pomohla mi uvědomit si pomíjivost života. Osud každého z nás je proplétán s osudy jiných tvořící náš život... Poznat energii hada je velmi zvláštní pocit. Poznat svět jeho očima. Být tu sám za sebe a v souladu s přírodou. Znovu si při této meditaci uvědomuji, jak je pro mne důležité pečovat o sebe, být šťastná a jít svou vysněnou cestou... Kousek hadí energie si chci v sobě nechat, aby mi připomínala moji cestu. Přináší klid do mého srdce... Ten pohled hada na svět mne baví.
Hana Zimanováhanazimanova.cz

Jsem ráda, že můžu šamanské meditační cesty zprostředkovat i vám.... a s nimi vedení a podporu silových zvířat na cestě změnami ke spokojenému, naplněnému a smysluplnému životu...

Kolik šamanské meditační cesty stojí?

Setkání s Hadem

 

formát MP3

33 minut šamanské cesty

333,- Kč 

Setkání se Štírem

 

formát MP3

40 minut šamanské cesty

369,- Kč 

Setkání s Pavoukem

 

formát MP3

48 minut šamanské cesty

388,- Kč 

Balíček 3 meditačních cest

formát MP3

121 minut šamanských cest

zvýhodněná cena

999,- Kč

Nejste z ČR a chcete vědět ceny v Eurech?

Setkání s Hadem

 

formát MP3

33 minut šamanské cesty

13 Euro

Setkání se Štírem

 

formát MP3

40 minut šamanské cesty

14, 50 Euro

Setkání s Pavoukem

 

formát MP3

48 minut šamanské cesty

16 Euro 

Balíček 3 meditačních cest

formát MP3

121 minut šamanských cest

zvýhodněná cena

39 Euro

Máte otázky?

1. Nevím, které zvíře si vybrat.

Které zvíře vás zaujalo jako první? Věřte své intuici.

Pokud se nemůžete rozhodnout, přečtěte si znovu co vám které zvíře může přinést. V sekci "Pro koho jsou setkání vhodná" máte u každého zvířete několik bodů - vyberte zvíře, u kterého máte nejvíce shod.

Nemůžete vybrat špatně - každé zvíře vám má co nabídnout. 🙂

2. Můžu si vybrat víc zvířat?

Ano, je to možné.

Dejte si mezi poslechem dostatek času. Vnímejte kolik času potřebujete, abyste integrovali, co vám meditace s prvním zvířetem přinesla - může to být den, několik dní nebo týden či ještě déle... Až budete cítit, že jste připravení, pusťte si meditaci s dalším zvířetem. Meditace mohou pracovat na velmi jemných, ale hlubokých úrovních. Pro každého bude doba mezi jednotlivými zvířaty individuální.

3. Můžu meditaci poslouchat vícekrát?

Určitě.

Vše se neustále mění a proměňuje. I vy. Každý další poslech vám může přinést nová uvědomění a poznání. Ať už je to druhý den, po týdnu, po měsíci nebo po půl roce od předchozího poslechu. Ale berte to seriózně - zvířata ví, s čím přicházíte - zda je jenom "testujete", "zabíjíte nudu" nebo skutečně přicházíte s žádostí o radu... Jak se vy k meditaci stavíte, tak k vám budou zvířata promlouvat.

4. Bojím se těchto zvířat - jsou pro mě meditace vhodné?

Záleží na vás a na vašem pocitu. Tyto šamanské cesty mohou vaše strachy rozpustit. Potřebujete ale pozorně vnímat sami sebe.

V recenzích najdete příběh, kde žena, která měla dlouhodobě strach z hadů, popisuje, jak poslouchala právě meditaci s hadem, protože vnímala, že je čas její strach z hadů rozpustit. Ze začátku měla husí kůži a byla ztuhlá v těle... uvnitř ale cítila, že může a chce jít dál. Pak přišlo uvědomění, že ten strach je jen jakýsi prázdný zvyk, který už může odložit a on se skutečně rozpustil. Na konci meditace seděla spokojeně a klidně s hadem uvelebeným v jejím klíně...

Pokud se objeví jakýkoliv strach - znamená to, že se objevuje něco, co je ve vašem systému - i když o tom třeba ani nevíte. A pokud takový strach někde ve vás je, pak vás, vaše chování a rozhodování také ovlivňuje - i když to může být na podvědomé úrovni. Meditace mohou tyto vaše strachy rozpustit a tím přestanou mít vliv na vás a na váš život nebo vaše chování a rozhodování.

Potřebujete však pečlivě vnímat sami sebe: Když cítíte, že se objevil strach, ale vy chcete a cítíte, že můžete poslouchat dál, pak poslouchejte dál. Když cítíte, že je toho již příliš, pak meditaci prostě vypněte. Buďte k sobě jemní a ohleduplní!

Pokud váš strach roste a vy cítíte, že už nechcete jít dál, nebojte se meditaci vypnout a pusťte si ji znovu jindy - třeba za pár dní. Je možné, že ji budete poslouchat na několikrát než jí projdete celou. Nevadí. 🙂 Není žádný jediný správný způsob, jak meditace poslouchat. Každý má ten svůj způsob, který je pro něj vhodný...

5. Pro koho jsou meditace určené - pro začátečníky nebo pro pokročilé? 

Meditace nejsou určené ani pro začátečníky, ani pro pokročilé - jsou určené především zájemcům. Kvalitu a hloubku vašeho prožitku neurčuje vaše předchozí zkušenost, ale vaše otevřenost prožitku

Proto jsou šamanské meditační cesty vhodné pro všechny zájemce bez ohledu na zkušenost. Jsou vhodné pro úplné začátečníky, stejně jako pro pokročilé i pro zkušené. Jediné, co potřebujete, je uvolnit se a nechat se vést... 🙂

6. Proč jsou meditace tak dlouhé?

Když se ponoříte do sebe, čas plyne jiným tempem - půl hodiny se zdá být jako 5 minut.

V meditaci vás spolu se zvířaty provádím tak, abyste měli možnost na svůj život a na svou situaci nahlédnout z různých úhlů pohledu - nerušeně, v klidu, s dostatkem času a beze spěchu.

7. Co když při meditaci nic neuvidím?

Nic se neděje. Ne všichni mají vizuální vjemy.

Někdo vidí obrazy, jiní lidé slyší, co jim zvířata říkají, můžete vnímat vůně nebo chutě a nebo prostě cítíte v těle nebo cítíte skrze pocity, co vám chce silové zvíře sdělit. Všechny tyto prožitky jsou plnohodnotné. Každý fungujeme trochu jinak. Přivítejte a přijměte ten váš způsob vnímání. Někdy vám zvíře neodpoví na vaše otázky, ale bude se dít něco jiného. Jindy třeba odpoví, ale neuvidíte žádné obrazy... Neexistuje jeden jediný "správný scénář", co a jak by se mělo dít. Nedělejte si plány nebo iluze o tom, co by se mělo dít. Zůstaňte otevření tomu vašemu vlastnímu prožitku...

8. Co když na mně meditace nebudou fungovat?

Můžete si meditaci druhý den pustit znovu. Někdo do ní vpluje lehce, někomu proudí v hlavě jedna myšlenka za druhou a má pocit, že se nemůže uvolnit. Pokud se vám nepodaří uvolnit, zkuste to znovu další den.

Nemám žádnou další otázku