Ženské přechodové rituály – rituály ženské krve

V životě procházíme mnoha přechodovými fázemi a změnami… když v rámci vzdělávání pokračujeme různými stupni školy, když změníme zaměstnání nebo pozici v práci, přestěhujeme se… a nebo když procházíme různými změnami v rodinném systému jako je svatba či rozchod a nebo smrt někoho z blízkých. Vždy jde o momenty, které promění náš život – něco skončí a něco nového přichází…

Specifické místo v životě ženy mají přechodové momenty spojené s ženskou krví. Vychází z proměn ženského těla, které se potom odráží do všech dalších úrovní života.

První menstruace přináší proměnu fungování ženského těla. Na fyzické rovině žena začne pravidelně menstruovat. Otevírá se možnost otěhotnění a porodu dětí. Na psychické a emoční rovině přestává být dívka tím stále veselým dítětem (ve skutečnosti tato proměna probíhá již nějakou dobu, jak se tělo na příchod první menstruace chystá). S proměňující hladinou hormonů se pravidelně v cyklech začne proměňovat také psychika ženy a s ní emoce a psychické síly. A na energetické rovině s menstruací přichází schopnost vnitřní očisty těla a psychiky.

První milování – i u něj dochází k fyzické změně v těle narušením panenské blány a je spojené s ženskou krví. Dívka vstupuje do milostných vztahů. Otevírá se psychicky a emočně nové úrovni vztahů. Doposud byla ve vztazích jako dcera, sestra, vnučka, kamarádka a nebo žákyně ve škole či kroužcích. Nyní poznává nový druh vztahu jako partnerka. Otevírá se také na fyzické rovině – učí se nově vnímat, používat a prožívat své tělo a sexualitu. Na energetické úrovni také dochází ke změnám a při milování se tělo otevírá novému druhu energetického prožívání a propojení s partnerem.

Dalším rituálem ženské krve je porod dítěte, kdy tělo znovu prochází výraznými změnami a z ženy se stává matka. Otevře se znovu další nová kapitola, která ženě zase hluboce promění život… Najednou už tu není jen pro sebe, pro přátele či partnera nebo práci. Ale je tu další život, který tvoří ze sebe a svého těla… život, který vyživuje a podporuje. Na fyzické úrovni tělo projde obrovskými změnami: těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Na psychické a emoční úrovni je žena v tomto období velmi křehká a škála emocí dostává novou intenzitu v obou směrech – v radosti a naplnění i ve smutku nebo bolesti. Zároveň má žena během porodu možnost dotknout se zcela nových fyzických i psychických sil, o kterých zatím netušila. Na energetické rovině se otevírají nové cesty, kterými vstupuje dítě do těla a poté do tohoto světa.
Ne vždy však těhotenství končí vytouženým dítětem v náručí. A tak do této kapitoly ženského života patří také potraty a dětská úmrtí.

Posledním rituálem ženské krve je menopauza – chvíle, kdy přichází další velká proměna, která vychází znovu ze změn našeho těla. Dostaví se sice různé příznaky (pocení, návaly, nervozita atd.), které ženu na tuto změnu upozorňují, ale ty po nějaké době odezní, menstruace dlouhodobě ustane a s ní také schopnost těla přivést na svět další život. V tradičních kulturách se o tomto období mluví jako o době, kdy si žena začne uchovávat svou sílu na fyzické, psychické i energetické úrovni.

Všechny tyto přechodové momenty vychází ze změn v ženském těle a přináší hlubokou proměnu do života a všech jeho oblastí. A jako všechny přechody přináší to nové, na co se těšíme a co obohatí náš život. A přináší také výzvy, mnoho otazníků, náročné chvíle i obavy.

Přechodové rituály, které se k nám v dnešní době vrací, nás v těchto přelomových okamžicích podporují. Pomáhají nám přijmout vše, co bylo: dary i životní lekce, projít smutkem z toho, co končí a připravit se na to nové – zvědomit si, co to vůbec je… jaké radosti i jaké výzvy v té nové fázi čekají…na co se těšíme i jaké máme obavy…

Mnoho žen však nemělo možnost projít těmito rituály během přechodových momentů v životě. Proto je velmi léčivé projít jimi zpětně. Zacelí se cosi nepojmenovaného v nás, co tam chybí. Odplaví se zranění a bolesti spojené s těmito momenty… dodatečně se přijmou dary, které každé z těch období přineslo… A přijde mnoho pochopení o nás samotných, o ženství a životě v ženském těle… o plynutí života a jeho přirozených proměnách… zacelí a doplní se to, čeho se nám v daných chvílích nedostalo.

Již odmala cítila přirozenou blízkost a spojení s vodou a Zemí. Svůj život strávila učením se z různých tradic a kultur z celého světa a také přímo od svých průvodců z neviditelného světa.

Provází obřady a rituály . Provází na cestě k srdci, k sobě samým i k druhým a také na cestě ke znovu-spojení se Zemí, vodou a dalšími formami života a vědomí zde na Zemi.

Je autorkou e-booku "Co můžeme udělat pro vodu?" . Píše české texty k písním pro vodu a Zemi. Provází ženy Obřadem očisty dělohy .