·······························

Poselství Stařešinů

································

Wisdom Weavers of the World

Tkalci Moudrosti Světa

Ilarion Kuuyux Merculieff shromáždil 13 domorodých Stařešinů z celého světa na ostrově Kauai na Hawaii. Během několika dní spolu procházeli společnými obřady, sdílením a hledání odpovědí na otázku, jak najít cestu ven ze současné situace. Ze setkání vznikl krátký film, kde stařešinové sdílí své myšlenky a řešení, ke kterému došli.

Stařešinové vás zvou, abyste otevřeli svá srdce a přijali jejich poselství, které zní v tomto 14ti minutovém filmu.

K filmu jsem napsala české titulky - aktivujete je na spodní liště. Kliknutím na ikonu "cc" se vám otevře možnost titulků, zvolte češtinu (nebo jiný z dostupných jazyků).

Web organizace Wisdom Weavers of the World najdete zde

Pod videem je napsaný příběh, který stál u vzniku této organizace a také některé z hlavních myšlenek, které se objevují ve filmu.

Jméno a dávná historie lidstva

Proč Tkalci Moudrosti Světa?

Tento starý příběh (či proroctví) stojí u vzniku Tkalců Moudrosti Světa.

Lidstvo se pohybuje ve střídavě mužské a ženské nerovnováze. Naposledy se toto "kyvadlo" začalo vychylovat v době 4-6000 let př.n.l. a tenkrát se zhouplo do mužské nerovnováhy, kde zůstává dodnes. Hrozil zánik všemu ženskému - ženám, posvátnému ženství, ohrožená byla a je i sama Země.

Před více než 10ti ticíci lety společnost žila v přítomnosti a harmonii. Lidé byli naladěni na původní zdroj moudrosti a vědění pocházejícího ze samého středu vesmíru, ze zdroje veškerého tvoření a tvořivosti. Tento zdroj tvoření Stařešinové nazývají "womb at the centre of the universe" - děloha ve středu vesmíru. Je to společný zdroj moudrosti a vědění pro všechny lidi a kultury na Zemi. 

Z tohoto zdroje pochází veškteré tvoření. A také vědění, jak žít na Zemi v harmonii mezi sebou a se všemi bytostmi.

V dávných dobách harmonie hovořili Stařešinové a Moudří mezi sebou pomocí "vnitřní komunikace" (inner net) a mohli tak mezi sebou lehce navazovat kontakty z různých částí světa. Když začalo být jasné, že přichází doba nerovnováhy a prastará moudrost, učení a vědění by mohly být zneužité, domluvili se Moudří mezi sebou, že je potřeba učení skrýt a před zneužitím ochránit.

Udělali to tak, že se dohodli, že každá z kultur zapomene část původní a všem společné moudrosti. Každá kultura přestala učit, předávat a praktikovat jinou část. Nechaly si jen tolik, aby mohli žít dál, aby mohl pokračovat jejich život.

Původní moudrost zůstala na Zemi vždy přítomná a přesto byla skrytá, protože nikde nebyla přístupná ve své úplnosti... Každý národ či etnikum dodnes nesou část tohoto původního vědění.

V posledních letech se mezi sebou setkávají Stařešinové, Moudří a Strážci Moudrosti z různých koutů světa a sdílí mezi sebou své zvyky, tradice, obřady a moudrost, kterou nesou. Zveřejňují se různá stará a do této doby tajná posvátná učení z celého světa - stačí jen zajít do obchodu s knihami nebo nahlédnout na internet.

Přišel čas, kdy se znovu setkávají všechny části původního vědění Země. Kousky se skládají, aby začaly znovu tvořit celistvý obraz původního vědění.

Tkalci Moudrosti Světa - Wisdom Weavers of the World - jsou součástí této proměny světa. Sdílí své vědění a posvátná učení. Každý z nich přináší jeden z pramenů moudrosti a společným proplétáním těchto vláken tkají ten původní jednotný obraz posvátného vědění.

Svými aktivitami a svým sdílením inspirují druhé a probouzí v nich rozvzpomínání na to, co si všichni a každý z nás neseme v sobě.

Připomínají nám, že v přítomném okamžiku a v naslouchání našim srdcím, najdeme odpovědi na naše otázky a také cestu k tvoření nového života a nového světa.

Jak může přispět každý z nás?

Poselství a hlavní myšlenky

Přišla doba, kdy máme možnost zastavit pohyb kyvadla. Po mnoha tisících letech se otvírá možnost znovu nastolit rovnováhu mezi mužským a ženským principem. 

Pokud máme my lidé dále žít na planetě Zemi, potřebujeme začít žít novým způsobem. Potřebujeme znovu žít v rovnováze a v harmonii nejen my lidé mezi sebou, ale s vědomím vzájemné provázanosti a propojenosti se všemi dalšími formami života na Zemi a se všemi bytostmi Země. 

Země se nyní nachází v období velké proměny. Přicházíme do období, kde život bude tvořit láska, porozumění a vědomí společného propojení mezi vším, co je.

Abychom mohli tvořit takový nový život a svět, potřebujeme se naučit žít v přítomném okamžiku a znovu se naučit naslouchat svému srdci.

Nyní žijeme ve společnosti, kde je mnohé obráceně. Mysl říká srdci, co máme dělat. Když se rozhodujeme, jak budeme žít a co budeme dělat, je to mysl a rozum, kteří řídí nás a náš život. Naslouchání srdci bylo dlouho považováno za dětinské a naivní...  Postupně si zažínáme uvědomovat, že přirozené je, aby to bylo přesně obráceně.

Srdce nám říká, co opravdu chceme a co máme dělat. A mysl a rozum nám řeknou, jak to uskutečnit.

 

------------------------------

 

Každý z nás tady na Zemi máme svou "posvátnou misi", úkol se kterým jsme sem přišli.

Potřebujeme se spojit se svým srdcem, abychom zjistili, proč jsme tady a abychom věděli, proč jsme sem přišli, co máme vykonat a čím tu máme být.

Se svým srdcem se můžeme spojit a můžeme mu začít naslouchat, když zpomalíme a budeme plně v přítomném okamžiku.

 

------------------------------

 

Pokud žijeme tím, že reagujeme na to, co se nám nelíbí, pak to posilujeme. Pokud naše chování a snaha tvořit nové vychází z reakce a jsou založené na boji, pak pouze posilují a přilévají energii do toho, co se nám nelíbí a proti čemu bojujeme. 

Dnes je na světě více společností, sdružení a spolků zabývajících se ekologickou situací, než kdy jindy. A přece je situace ve světě hoší než kdy předtím.

Abychom vyřešili problémy, kterým čelíme, potřebujeme s nimi přestat bojovat.

Když se zaměříme na to, o jakém světě sníme, jaký svět chceme tvořit a jak chceme žít a začneme podle toho konat, pak budeme vytvářet právě takový svět.

V tomto případě totiž nevychází naše konání z popírání, reakce a boje, ale vychází ze srdce a z harmonie, z chuti a touhy tvořit. 

 

------------------------------

 

Na světě je všeho dostatek. Země nám dává vše, co potřebujeme k životu.