······································

Ženská setkání

······································

Celodenní setkání v ženském kruhu

Obřad dělohy

Děloha je součástí ženského těla a přece o ní často tak málo víme. V tento den se spojíme se svou dělohou, budeme naslouchat tomu, co nám poví o sobě, o nás, o tom, co v sobě neseme. Energeticky ji očistíme od starého a nepotřebného a vykročíme zase o krůček blíž ke svému ženství a k tomu, co to znamená, co to přináší a především jak ho žít v tom každodenním životě.

Putování s vodou a podél vody

Setkání s vodou

Jednodenní putování pro ženy s vodou a se sebou. Bytí, naslouchání a rozmlouvání s vodou... Učení se o vodě i o sobě samých.  Jaký máme k vodě vztah? Jak ho můžeme rozvíjet? Co potřebuje voda a prameny? Co potřebujeme v životě my samy? Žena - strážkyně vody a pramenů, žena - strážkyně života.

Víkend pro ženy ve spojení se Zemí

Žena - Země - Voda

Ženy mají k Zemi přirozeně velmi blízko. A v dnešní době je potřeba, abychom toto spojení znovu obnovovaly a posilovaly. Země, zvířata, rostliny i kameny nám mohou být v mnohém nápomocní, mohou nám mnohé ukázat, dát odpovědi. Budeme se rozvzpomínat jak naslouchat, ale také jak dávat zpět. Skrze spojení se Zemí se také budeme spojovat se svým ženstvím, budeme ho dál probouzet a harmonizovat.