Jaký je rozdíl mezi rituálem a obřadem?

Názvy rituál a obřad se používají často. Jaký je mezi nimi rozdíl? Co je odlišuje?

Každá kultura si udržela jinou část původní moudrosti. Některé kultury zůstaly ve spojení s rituály a obřady více a tyto kultury vnímají rozdíl mezi ceremonií a rituálem – označují těmito slovy různé situace.

V našich krajinách se hlubší pouto přerušilo a rituály a obřady nám zůstaly v omezené podobě. Dnes se k nim znovu vracíme, protože vnímáme, jak důležitou součástí života jsou. A protože naše spojení s touto oblastí života nebylo tak silné, nepotřebovali jsme rozlišovat do větších detailů rozdíly mezi rituálem a obřadem.

V češtině se v současné době názvy rituál a obřad používají většinou volně a zaměnitelně, bez rozdílu významu. Skoro bych řekla, že slovo rituál je používáno častěji a označuje se jím jakákoliv obřadní činnost v posvátném prostoru.

Pokud se dostanete k textům v angličtině nebo ke knihám či jiným textům od šamanů či druidů přeložených do češtiny, nebo se dostanete do jakékoliv jiné situace, kde se význam obou názvů rozlišuje, je dobré znát význam a především rozdíl obou názvů.

Od svých učitelů jsem se naučila následující. (Ale je stejně tak možné, že se setkáte i s jiným vysvětlením, přístupem a užíváním obou termínů.)

Rituál má přesně stanovený obsah i formu. 

Při rituálech (v angličtině „rite“ nebo „ritual“ z latinského „ritus“) je přesně dané, co se kdy bude dělat.  Je přesně daný obsah a je nutné ho krok po kroku následovat. Může to být z různých důvodů.

Některé národy, které strážili původní moudrost a chránili ji před zapomněním a zároveň před zneužitím, předávaly své posvátné učení a moudrost pouze ústně. V některých případech bylo důležité následovat v rituálech přesné kroky, aby se z učení nic nevytratilo a nezapomnělo.  (Více o tomto příběhu původní moudrosti Země najdete na stránce Poselství Stařešinů.)

Také v pokročilých oblastech setkání s neviditelnou částí světa – v konkrétních situacích šamanského nebo druidského léčení či jiných zákroků je při rituálech potřeba přesně následovat konkrétní postupy pro to, aby léčba nebo daný rituál mohly proběhnout úspěšně.

V církevní terminologii se pak také slovo rituál (z latinského „ritus“) používalo právě s důrazem na přesný postup vedení bohoslužeb.

Obřad může volně plynout. Jeho obsah i forma záleží na člověku, který obřad vede, i na člověku nebo lidech, pro které se obřad tvoří a na jejich záměru.

Jak bude obřad (v angličtině „ceremony“, z toho české „ceremonie“) vypadat, nemusí být přesně předem dané, ale může se vyvíjet v průběhu dění, tak jak vše plyne a vyvíjí se. Když půjde například o obřad rozchodu, bude vypadat pokaždé trochu jinak – někdo může zvolit obřad o samotě a v soukromí, někdo jiný může pozvat kamaráda či kamarádku, svědka ze svatby nebo i více známých… Podoba, jak by vše mělo proběhnout a vypadat není přesně daná a může se v různých situacích lišit.

České slovo obřad vychází z významu OBnovení ŘÁDu – uvedení situace či života do souladu a harmonie s vesmírným řádem a tvořením. (Více o tom, jak fungují obřady a rituály najdete v článku Obřady a rituály jsou důležitým spojením s naší duší a s posvátným v nás.)

Někdy se může obojí – rituál i obřad sejít a prolnout během jednoho setkání.

Například během celodenního ženského kruhu Obřad dělohy, provázím ženy obřadem vědomého spojení s dělohou a její očistou – to, co přesně se děje a odehrává, má určitý záměr a rámec, který je vždy stejný. Přesto vše probíhá do určité míry pokaždé jinak – podle skupiny, která se sejde a jejich potřeb.

Zároveň je součástí tohoto dne rituál dělohy, který je pevně daný – předávám jej dál tak, jak jsem ho sama přijala a tak, jak má být dál šířen a předáván dalším ženám: na oltáři je uprostřed mísa s vodou (po rituálu je vylita do země nebo do řeky a roznáší dál vědomí nového, které je předáno), jsou zde květiny – specificky levandule a růže (pro jejich specifické ženské a očistné kvality) a 13 svíček (pro uctění 13 měsíčních cyklů v roce). Samotný rituál, má také svůj daný postup a přesná slova, která mají být řečena. Rituál pochází z linie žen z amazonského pralesa v Peru a je zde důležité zachování postupu, aby se mohlo dál po světě šířit vědomí, které předává, v nezměněné podobě.

Na druhou stranu u některých rituálů dnes již není nutné přesné zachování postupů. Mnoho posvátného vědění bylo předáváno pouze ústně a v tajnosti, aby bylo přežilo a zároveň bylo chráněné před zneužitím. Pro jeho zachování bylo nutné přesné dodržování určitých postupů. Ovšem mnoho z původní skryté moudrosti je dnes již „odtajněno“ a předáváno veřejně dál.

V některých případech by ani nedávalo smysl přesné opakování rituálů. Pokud nebudeme danou kulturu, ze které rituál pochází, dobře znát, pak ani nemůžeme porozumět všem detailům a významům. Pouze bychom mechanicky opakovali něco, čemu nerozumíme. Navíc i dnešní doba a naše životy, potřeby a výzvy, i naše chápání světa jsou velmi jiné.

Znalost rozdílu obou termínů se však může hodit. V některých případech má rozlišení významu obou slov své opodstatnění a může být důležité pro pochopení a hlubší porozumění konkrétní situaci. Významů jak je které slovo používáno však může být více a tak je dobré vědět v jakém smyslu ten který autor nebo učitel tato slova používá.

Již odmala cítila přirozenou blízkost a spojení s vodou a Zemí. Svůj život strávila učením se z různých tradic a kultur z celého světa a také přímo od svých průvodců z neviditelného světa.

Provází obřady a rituály . Provází na cestě k srdci, k sobě samým i k druhým a také na cestě ke znovu-spojení se Zemí, vodou a dalšími formami života a vědomí zde na Zemi.

Je autorkou e-booku "Co můžeme udělat pro vodu?" . Píše české texty k písním pro vodu a Zemi. Provází ženy obřadem očisty dělohy a nové úrovně propojení s ní. Spolu se svým mužem provází páry na cestě k posvátnému partnerství .

  • Chcete začít dělat něco pro vodu, ale nevíte co?

    Sepsala jsem e-book, který vás povede k novému vnímání vody. Obsahuje 7 pozvání, která začnou měnit váš vztah k vodě i stav vod u nás.

  • Nejnovější články
  • Kategorie